ทัณฑฆาต https://pararee.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=17-06-2010&group=2&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=17-06-2010&group=2&gblog=21 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[ น้ำ ต า ฝ น ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=17-06-2010&group=2&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=17-06-2010&group=2&gblog=21 Thu, 17 Jun 2010 17:19:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=07-06-2010&group=2&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=07-06-2010&group=2&gblog=20 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าเสียใจ..ทำไมถึงทำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=07-06-2010&group=2&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=07-06-2010&group=2&gblog=20 Mon, 07 Jun 2010 20:12:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=02-04-2010&group=2&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=02-04-2010&group=2&gblog=19 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงแค่คิดเล่น ๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=02-04-2010&group=2&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=02-04-2010&group=2&gblog=19 Fri, 02 Apr 2010 16:27:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=07-02-2010&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=07-02-2010&group=2&gblog=18 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อฉันยืนอยู่ฝั่ง.."ตรงกันข้าม"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=07-02-2010&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=07-02-2010&group=2&gblog=18 Sun, 07 Feb 2010 19:21:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=15-01-2010&group=2&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=15-01-2010&group=2&gblog=17 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[ . . ด า ว ป ร ะ ดั บ ฟ้ า . .]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=15-01-2010&group=2&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=15-01-2010&group=2&gblog=17 Fri, 15 Jan 2010 23:04:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=30-12-2009&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=30-12-2009&group=2&gblog=16 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าเป็นอย่างนี้..คงไม่มีวันที่..เป็นอย่างนั้น!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=30-12-2009&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=30-12-2009&group=2&gblog=16 Wed, 30 Dec 2009 21:52:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=08-12-2009&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=08-12-2009&group=2&gblog=15 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงแก้วร้าว..เล่นไฟ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=08-12-2009&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=08-12-2009&group=2&gblog=15 Tue, 08 Dec 2009 8:48:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=05-12-2009&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=05-12-2009&group=2&gblog=14 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[ณ ร้านเหล้าที่เราเคยพบกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=05-12-2009&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=05-12-2009&group=2&gblog=14 Sat, 05 Dec 2009 9:24:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=27-11-2009&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=27-11-2009&group=2&gblog=13 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[. ข้ า ม คื น วั น อั น โ ห ด ร้ า ย .]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=27-11-2009&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=27-11-2009&group=2&gblog=13 Fri, 27 Nov 2009 22:24:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=30-10-2009&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=30-10-2009&group=2&gblog=12 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[...ภายใต้ปีกบอบบางอย่างผีเสื้อ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=30-10-2009&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=30-10-2009&group=2&gblog=12 Fri, 30 Oct 2009 20:36:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=25-10-2009&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=25-10-2009&group=2&gblog=11 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[..คนมีเจ้าของ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=25-10-2009&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=25-10-2009&group=2&gblog=11 Sun, 25 Oct 2009 16:09:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=03-09-2009&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=03-09-2009&group=2&gblog=10 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[เพชรที่ครองไว้..กับแก้วใสที่หลุดมือ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=03-09-2009&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=03-09-2009&group=2&gblog=10 Thu, 03 Sep 2009 22:30:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=29-06-2009&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=29-06-2009&group=3&gblog=3 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลวไฟในหมอกรัก 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=29-06-2009&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=29-06-2009&group=3&gblog=3 Mon, 29 Jun 2009 18:31:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=15-06-2009&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=15-06-2009&group=3&gblog=2 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลวไฟในหมอกรัก 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=15-06-2009&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=15-06-2009&group=3&gblog=2 Mon, 15 Jun 2009 18:31:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=07-06-2009&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=07-06-2009&group=3&gblog=1 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลวไฟในหมอกรัก 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=07-06-2009&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=07-06-2009&group=3&gblog=1 Sun, 07 Jun 2009 18:31:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=25-08-2009&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=25-08-2009&group=2&gblog=9 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ็บนี้...ใช้หนี้รัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=25-08-2009&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=25-08-2009&group=2&gblog=9 Tue, 25 Aug 2009 22:08:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=16-08-2009&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=16-08-2009&group=2&gblog=8 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[ชั่วกัป..นับจากนี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=16-08-2009&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=16-08-2009&group=2&gblog=8 Sun, 16 Aug 2009 18:39:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=27-07-2009&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=27-07-2009&group=2&gblog=7 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[พรแห่งความฝัน . . พระจันทร์ . . และแม่มดน้อย . .]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=27-07-2009&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=27-07-2009&group=2&gblog=7 Mon, 27 Jul 2009 18:33:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=21-07-2009&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=21-07-2009&group=2&gblog=6 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[- - ห ว ง - - ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=21-07-2009&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=21-07-2009&group=2&gblog=6 Tue, 21 Jul 2009 18:32:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=10-07-2009&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=10-07-2009&group=2&gblog=5 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[. . ห ยุ ด ! . . ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=10-07-2009&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=10-07-2009&group=2&gblog=5 Fri, 10 Jul 2009 18:32:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=08-07-2009&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=08-07-2009&group=2&gblog=4 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[. . ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง . . (กาลครั้งนั้น)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=08-07-2009&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=08-07-2009&group=2&gblog=4 Wed, 08 Jul 2009 18:32:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=02-07-2009&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=02-07-2009&group=2&gblog=3 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[. . คู่ น อ น . .]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=02-07-2009&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=02-07-2009&group=2&gblog=3 Thu, 02 Jul 2009 18:32:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=30-06-2009&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=30-06-2009&group=2&gblog=2 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากบอกให้รู้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=30-06-2009&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=30-06-2009&group=2&gblog=2 Tue, 30 Jun 2009 18:32:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=06-06-2009&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=06-06-2009&group=2&gblog=1 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[ - - ภาวนา - -]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=06-06-2009&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=06-06-2009&group=2&gblog=1 Sat, 06 Jun 2009 18:31:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=21-11-2009&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=21-11-2009&group=1&gblog=7 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[..คลื่นสัญญาณจากคนเหงา..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=21-11-2009&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=21-11-2009&group=1&gblog=7 Sat, 21 Nov 2009 18:56:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=29-08-2009&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=29-08-2009&group=1&gblog=6 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[ระวังลิ้น..พยัคฆ์ร้าย..ซ่อนลายเสือ!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=29-08-2009&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=29-08-2009&group=1&gblog=6 Sat, 29 Aug 2009 16:04:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=23-08-2009&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=23-08-2009&group=1&gblog=5 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้อนเป็น "ไทย"...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=23-08-2009&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=23-08-2009&group=1&gblog=5 Sun, 23 Aug 2009 16:34:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=12-08-2009&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=12-08-2009&group=1&gblog=4 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[สิงหาคม...ของฉัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=12-08-2009&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=12-08-2009&group=1&gblog=4 Wed, 12 Aug 2009 18:33:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=04-08-2009&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=04-08-2009&group=1&gblog=3 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลง "คิดถึง"...บนความว่างเปล่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=04-08-2009&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=04-08-2009&group=1&gblog=3 Tue, 04 Aug 2009 18:33:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=01-08-2009&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=01-08-2009&group=1&gblog=2 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอให้ความรู้สึกนี้...มีเธอเป็นเจ้าของ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=01-08-2009&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=01-08-2009&group=1&gblog=2 Sat, 01 Aug 2009 18:33:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=06-06-2009&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=06-06-2009&group=1&gblog=1 https://pararee.bloggang.com/rss <![CDATA[เทวากับซาตาน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=06-06-2009&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pararee&month=06-06-2009&group=1&gblog=1 Sat, 06 Jun 2009 18:33:18 +0700